Teleweb lanceert nieuwe website voor zijn 100% uptime DNS-cluster

Onze DNS clusterinfrastructuur is zeer uitgebreid en geavanceerd, steeds up-to-date met de nieuwste technologieën en beveiliging, aangezien dit tot onze core business behoort vanwege o.a. het MyDomain registrarplatform dat door Teleweb gerund wordt en achter de schermen gebruikt wordt door heel wat ISP’s en hostingbedrijven in BE en NL (whitelabeled en via de API’s).

Lees meer op onze DNSserversite

Extra regels voor enkele Donuts en Rightside extensies

Als gevolg van een beslissing door het programmacomité “Nieuwe gTLD’s” van ICANN zijn voor diverse extensies extra regels opgesteld. Dit betekent dat de registrant aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een domeinnaam onder een van deze extensies. Er zijn drie soorten van deze extensies gedefinieerd: de gereguleerde extensies, streng-gereguleerde extensies en de militaire extensies. De volledige overzichten van extensies per categorie en wat meer achtergrondinformatie vindt u hier.

De extra eisen per categorie zijn de volgende:

Voor de “gereguleerde extensies” moeten de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

 • De registrant moet zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving, inclusief die op het gebied van bescherming en verzameling van persoonsgegevens en consumentenrecht
 • Zodra persoonlijke of financiële gegevens worden opgevraagd of verwerkt, zal de registrant zorgdragen voor afdoende veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen, zoals wettelijk vastgelegd.

Voor de “streng-gereguleerde extensies” moeten daarnaast de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

 • De registrant moet zorgdragen voor administratieve contactgegevens die te allen tijde moeten kloppen, ten behoeve van het rapporteren van klachten of meldingen van misbruik van de registratie, alsook beschikken over de contactgegevens van de regelgevende instantie in zijn jurisdisctie.
 • De registrant verklaart over de benodigde autorisaties, licenties of soortgelijke toestemming te beschikken waarmee hij kan aantonen deel uit te maken van de branche van de betreffende extensie.
 • De registrant heeft de verplichting om elke wijziging in de benodigde autorisaties, licenties of soortgelijke toestemming waarmee hij aantoont deel uit te maken van de branche van de betreffende extensie te melden en ervoor te zorgen dat hij blijft voldoen aan de regels van de betreffende extensie; de registrant verklaart dat hij zijn activiteiten in dienst van zijn klanten uitvoert.

Voor de “militaire extensies” moeten bovendien de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

 • De registrant zal er actief voor zorgen dat hij niet onrechtmatig uitdraagt dat zijn activiteiten gerelateerd zijn aan, worden gesteund door of worden goedgekeurd door de militaire instanties van welk land of welke overheid dan ook wanneer dat niet het geval is.
 • Als gevolg van de “Australian Defense Regulation 1957, No. 16” mogen particulieren en bedrijven die onder de Australische wet opereren de woorden “Navy” en “Air Force” niet gebruiken in relatie met commerciële bedrijfsvoering. Daarom wordt Australische klanten of klanten met Australische klanten geadviseerd dat het illegaal kan zijn om dergelijke domeinen te registreren of verkopen. Australische klanten wordt geadviseerd juridisch advies in te winnen alvorens .navy- of .airforce-domeinen te registreren.

.WTF? Regulering .sucks!

Als registrar willen wij het zo makkelijk mogelijk hebben waar het nieuwe gTLD’s betreft: makkelijke accreditatie, geen vreemde beperkingen, gewoon no-nonsense registratie. Gelukkig is dit in de meeste gevallen geen probleem. Natuurlijk zijn er soms restricties, zoals voor de geografische extensies of de echt exotische extensies, maar de meeste zijn geheel vrij te registreren. Eén van de registries die daarin prettig werken is Donuts: een groot portfolio van 200+ extensies, allemaal open, alles volgens dezelfde regels en duidelijkheid in opstartfases en prijzen.

De aanvulling op ons contract die wij een tijdje geleden ontvingen kwam daarom als een verrassing: in deze aanvulling worden extra eisen gesteld aan een groot aantal extensies. Navraag leert dat het hier om een eis van ICANN gaat, ingegeven door belangenbehartigings- en merkbeschermingsorganisaties.

Gereguleerde extensies

Want wat verandert er? Vanaf deze week zijn veel extensies van Donuts gemarkeerd als ‘gereguleerde extensies‘ of zelfs ‘streng gereguleerde extensies‘. Hieronder komt de samenvatting en achtergrond aan bod.

Voor de ‘gereguleerde extensies‘ zoals .insure, .music en .health (een volledige lijst staat onderaan deze blog) geldt dat u in uw registratie-overeenkomst met de eindgebruiker moet opnemen dat de registrant zich moet houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is, en dat hij – wanneer er informatie over gezondheid of financiën wordt verzameld – de nodige veiligheidsmaatregelen moet implementeren. Dit soort bepalingen zullen de meeste klanten al standaard in hun overeenkomsten hebben staan.

Streng gereguleerde extensies

Interessant wordt het voor de ‘streng gereguleerde extensies‘ waaronder bijvoorbeeld .surgery, .attorney of .university vallen (de volledige lijst is wederom verderop te vinden). Naast de eerder genoemde bepalingen gelden namelijk ook de volgende eisen:

 • De registrant moet een administratief contact opgeven, en de gegevens hiervan up-to-date houden, dat bereikbaar is voor klachten over misbruik van de registratie en beschikt over de contactgegevens van de relevante regelgevende autoriteit.
 • De registrant moet beschikken over de benodigde autorisatie, licentie of ander recht om te participeren in de branche die met de respectieve extensie geassocieerd wordt.
 • De registrant moet elke wijziging in een dergelijke autorisatie, licentie of ander recht direct doorgeven en moet na de wijziging nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

.wtf?

Nu vraag je je wellicht af waarom hier een blog aan gewijd wordt: het lijkt immers niet meer dan terecht om .surgery, .attorney of .university – of .creditcard, .lawyer of .casino – in meer of mindere mate te reguleren.

Maar de verbazing komt als je ziet dat ook extensies als .wtf, .fail en .sucks op deze lijst staan! Want buiten het feit dat deze extensies zeer generiek zijn: hoe is het mogelijk om een sector te definiëren die met deze extensies geassocieerd wordt, laat staan om te bewijzen dat je daarnaar handelt?

Niemand zal het expliciet toegeven, maar de kans is heel groot dat hier merkbeschermingsorganisaties achter zitten. Door deze extensies, die natuurlijk overduidelijk een bepaalde lading hebben, op deze manier te reguleren is het erg eenvoudig geworden voor een merkhouder om een domeinnaam die hem tegenstaat te laten stoppen met zijn activiteiten.

Maar waar is de vrijheid van meningsuiting gebleven? De zelfregulering van internet? Wat is het verschil tussen ditmerk.fails en klachtenoverditmerk.nl? Zodra het de juridische grenzen overschrijdt zijn er voldoende mogelijkheden om een domeinnaam uit de lucht te halen. Daar is echt niet zo’n ongefundeerde regelgeving voor nodig.

Ik vermoed dat hier nog interessante cases over gaan ontstaan van mensen die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is binnen deze regulering.

Rightside

Ook registry Rightside (net als Donuts onderdeel van de Demand Media Group) heeft een aantal extensies aangemerkt als (streng) gereguleerd. Deze lijsten zijn meer voor de hand liggend:

 • Gereguleerde extensies (met dezelfde eisen als die van Donuts) zijn .degree, .engineer, .gives, .market, .mortgage, .rehab, .software en .vet.
 • Streng gereguleerde extensies (met dezelfde eisen als die van Donuts) zijn .attorney, .dentist en .lawyer.
 • De militaire extensies .airforce, .army en .navy volgen de streng gereguleerde extensies, maar bovendien moet de registrant er actief voor zorgen dat via zijn domeinnaam niet onrechtmatig aannemelijk wordt gemaakt dat de registrant of zijn organisatie aangesloten is bij de militaire instituten van een land of overheid.

Overzicht extensies

Gereguleerde extensies

 • .accountants
 • .app
 • .architect
 • .art
 • .associates
 • .audio
 • .band
 • .book
 • .broadway
 • .broker
 • .broker
 • .capital
 • .care
 • .cash
 • .city
 • .claims
 • .clinic
 • .cloud
 • .credit
 • .data
 • .degree
 • .dental
 • .design
 • .diet
 • .digital
 • .discount
 • .eco
 • .engineer
 • .engineering
 • .exchange
 • .fan
 • .fashion
 • .film
 • .finance
 • .financial
 • .fitness
 • .free
 • .fund
 • .games
 • .gifts
 • .gratis
 • .health
 • .healthcare
 • .insure
 • .investments
 • .juegos
 • .law
 • .lease
 • .legal
 • .limited
 • .loans
 • .market
 • .mba
 • .media
 • .money
 • .mortgage
 • .movie
 • .music
 • .news
 • .online
 • .pictures
 • .radio
 • .realty
 • .rehab
 • .reisen
 • .sale
 • .school
 • .schule
 • .show
 • .software
 • .tax
 • .theater
 • .tours
 • .town
 • .toys
 • .trading
 • .vet
 • .video

Streng gereguleerde extensies

 • .attorney
 • .bet
 • .bingo
 • .casino
 • .charity
 • .corp
 • .cpa
 • .creditcard
 • .dentist
 • .doctor
 • .fail
 • .gmbh
 • .gripe
 • .hospital
 • .inc
 • .insurance
 • .lawyer
 • .llc
 • .ltd
 • .medical
 • .poker
 • .sarl
 • .sucks
 • .surgery
 • .university
 • .wtf

Militaire extensies

 • .airforce
 • .army
 • .navy

Teleweb naar park mét telefooncentrale

Work in the park

Via Facebook werd een oproep gedaan aan zowel bedrijven als studenten om bij mooi weer naar het Middelheim-park te trekken, waar werk- en studeerplaatsen worden ingericht. Zelfs vergaderruimtes, gratis koffie en ijsjes worden voorzien.
Met dit mooie weer ligt het voor de hand dat een innovatief bedrijf als Teleweb hierbij graag van de partij wil zijn met het hele team, en om de klanten vandaag optimaal te kunnen blijven bedienen gaat alles en iedereen mee.

Media aandacht

Dit evenement is ook aan de media niet onopgemerkt voorbijgegaan, alsook de opstelling die we voorzagen, door telefooncentrale en telefoons mee te nemen. We werden dan ook snel opgemerkt door verschillende media!

VRT nieuws:


Bekijk hier het nieuwsbericht waarin zowel onze Frédéric als Pieter aan het woord zijn!

 

HLN.be

6802973
Lees hier het artikel: “Met laptop en vaste telefoon in het park”

 

Geografische telefoonnummers niet langer gebonden aan locatie

Vanuit het popup-kantoor in het Middelheim-park pasten we ons eigen concept toe: in het park of op vakantie, overal waar een internetverbinding beschikbaar is, kunnen oproepen vanuit het eigen telefoonnummer ontvangen en verzonden worden zonder doorschakelkosten, waardoor ook bv. dure roaming-kosten voortaan verleden tijd zijn.

Telefooncentrale mee naar het park

Onze medewerkers namen niet enkel hun telefoontoestel mee, maar ook de “MyPBX” telefooncentrale – die niet groter is dan een mini-pc’tje. Deze wordt simpelweg aangemeld op de WIFI-hotspot in het park, waardoor alle verbindingen blijven doorlopen aan dezelfde kwaliteit.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de VoIP-technologie, die enkel internet nodig heeft om gesprekken te kunnen voeren.

 

Bill Gates: ‘Ctrl-alt-delete was een vergissing’

 AFP

Als u dit artikel leest op een Windows-computer dan is de kans groot dat u zich hebt aangemeld via de drievingercombinatie ctrl-alt-delete. Maar dat had ook eenvoudiger gekund, gaf Bill Gates tijdens een evenement op Harvard toe. ‘Ctrl-alt-delete was een vergissing’, stelde hij.

Bill Gates sprak op Harvard over de beginjaren van Microsoft en de keuzes die toen zijn gemaakt. Interviewer David Rubenstein stelde al snel een prangende vraag: ‘Waarom heb ik drie vingers nodig als ik mijn computer wil opzetten?’ Het antwoord van Gates dat daarop volgde werd op luid applaus en gelach onthaald. ‘Dat was een vergissing, we hadden dat inderdaad met één knop kunnen doen’, stelde het boegbeeld van Microsoft.

Het was IBM-designer Davis Bradley die de gehate drievingercombinatie bedacht, om te voorkomen dat het beginscherm kon worden overgenomen door hackers én zodat programmeurs een computer eenvoudig konden resetten. Een ‘soft reboot’, in tegenstelling tot de ‘harde reboot’ waarbij je enkele seconden de startknop dient in te drukken. Maar de IBM-programmeurs weigerden één knop op het toetsenbord te maken die de combinatie kon vervangen, verklaarde Gates.

Bradley verklaarde een paar jaar geleden al dat hij nooit de bedoeling had een icoon te ontwerpen. ‘Ik snap niet waarom Gates mijn idee heeft geïmplementeerd in Microsoft’, klonk het toen.

Bron: hln.be

Eerste Belgische 3D-printshop voor consumenten opent in Brussel

In de Brusselse deelgemeente St. Gillis opent eind september de eerste Belgische 3D-printwinkel die mikt op doorsnee consumenten. Modell’o Print, dat op 27 september officieel zijn deuren opent, zal online en in de winkel geprinte 3D-objecten verkopen, maar wil vooral ook een plek zijn waar klanten hun eigen ideeën vorm kunnen geven.

“De winkel is bedoeld voor mensen met kennis van de materie, zoals architecten en industrieel ontwerpers”, zegt eigenaar Thomas Baldi. “Maar het is ook de bedoeling dat mensen hun eigen objecten ter plaatse kunnen laten ontwerpen en afdrukken”, aldus de eigenaar, die van huis uit architect is.

3D-printen is bij productontwerpers en architecten al meer ingeburgerd en wordt voornamelijk gebruikt voor ‘prototyping’, waarbij in korte tijd conceptversies van blauwdrukken kunnen worden afgedrukt. Zij gebruiken daarbij gespecialiseerde 3D-software die meestal te ingewikkeld is voor de doorsnee gebruiker.

Modell’O Print heeft verschillende 3D-printers voor kleine tot zwaardere klussen, waaronder twee modellen van Makerbot (Replicator Dual en 2X), een Cube X Dual van 3D Systems en een groter model van de Nederlandse standup Ultimaker voor meer experimentele afdrukken.

Miniatuurversie van jezelf
Naast printen kunnen klanten ook inscannen, waarbij het mogelijk is om naast objecten ook personen in te scannen. Met het resultaat kunnen bijvoorbeeld bustes of miniatuurversies worden afgedrukt.


De Makerbot Replicator 2X, een van de gebruikte 3D-printers bij Modell’o Print.
Baldi zegt dat hij met Modell’o Print ook wil strijden tegen het gepland falen van producten. “We kunnen alle onderdelen opnieuw uitvinden, of ze nu onbeschikbaar of onvindbaar zijn”, aldus Baldi. “Onze creaties zijn beperkt tot de verbeeldingskracht van onze klanten.”

Ondanks die mooie woorden zijn er wel degelijk beperkingen aan wat je kunt laten afdrukken met een 3D-printer. De genoemde modellen werken met plasticsoorten en kunnen geen materiaalsoorten combineren tijdens het productieproces. De grondstoffen zijn daarnaast duur en de afmeting van voorwerpen is aan stevige beperkingen gebonden.

3D-printen in België breekt langzaam door
Met het ontvangen van klanten in de winkel is Modell’O Print de eerste in zijn soort in België. Toch neemt 3D-printen al langer een vlucht in België, zij het meer achter de schermen.

Internetbedrijf Hubs timmert al langer met succes aan de weg in verschillende Belgische steden, maar dat is meer een collectief van eigenaren die tegen betaling hun 3D-printer ter beschikking stellen voor het afdrukken van ontwerpen.


Bron: Modell’o Print
Daarnaast zijn in verschillende Belgische steden technische ateliers te vinden, zoals Fablab in Brussel enTimelab in Gent, waar je een 3D-printer kunt huren en worshops kunt volgen.

Ook de Leuvense pionier Materealise biedt al veel langer een online dienst aan waar klanten hun ontwerpen kunnen laten afdrukken, maar bij zijn winkel in Brussel is het alleen mogelijk om vooraf ontworpen objecten te kopen van bekende designers.

Winkelketen Staples kondigde eind 2012 aan dat het 3D-printen in de winkel mogelijk zou gaan maken, maar een fikse reorganisatie die alle zes Belgische winkelvestigingen tot sluiting dwong, trok een streep door de rekening.

Vijandige ontvangst voor plannen eengemaakte EU-telecommarkt

De Eurocommissaris voor de Digitale Agenda presenteert vandaag haar definitieve plannen voor een eengemaakte Europese telecommarkt, die onder meer komaf moeten maken met roamingkosten binnen de EU en voor snellere mobiele en vaste verbindingen zal zorgen.

Andere hoofdpunten uit het hervormingspakket zijn betere coördinatie bij het toewijzen van spectrumruimte, consumentenbescherming, wegnemen van handelsbarrières tussen lidstaten, standaardisering van netwerktoegang en netneutraliteit.

Het nieuwe pakket zal niet zorgen dat roamingkosten meteen verdwijnen. Kroes wil vanaf 2014 dat roamingkosten voor inkomende gesprekken zijn verdwenen, waarbij andere premiumkosten voor data, sms en uitgaande gesprekken voorlopig op het huidige niveau blijven.

Netneutraliteit heet hangijzer

Kroes wil in haar nieuwe telecomplan verbieden dat internetproviders concurrerende diensten zullen blokkeren of afremmen, zoals Skype of WhatsApp.

Tegelijk wil ze het mogelijk maken dat ISP’s consumenten en contentaanbieders extra kunnen aanrekenen voor meer snelheid en het gebruik van bepaalde diensten. Grote Europese spelers zouden bovendien onderlinge deals kunnen sluiten, zolang die afspraken “de kwaliteit van internettoegang niet aanzienlijk hinderen.”

Dit laatste onderdeel van het plan krijgt nu al stevige kritiek binnen en buiten Brussel. Het voortrekken van klanten bij het doorgeven van internetdiensten zou morrelen aan netneutraliteit, het principe dat alle data op gelijke wijze moet worden behandeld.

Telecomconsultant Innocenzo Genna gaf zondag in een blogpost een praktisch voorbeeld van de mogelijke gevolgen van deze passage:

“Een ISP als T-Mobile zou kunnen besluiten dat internettoegang verschillende prijzen zal hebben voor zijn klanten, afhankelijk van de diensten die ze willen gebruiken. Het zou bijvoorbeeld kunnen afdwingen dat onder verschillende muziekstreamingdiensten voor slechts één de toegang gratis is, terwijl je bij de andere diensten voor connectiviteit moet betalen”, aldus Genna.

Bron: zdnet.be

Epic the Privacy Browser: Surfen zonder pottenkijkers

Het wordt steeds moeilijker om het internet te gebruiken zonder dat advertentiebedrijven je gangen nagaan en die gegevens doorverkopen aan adverteerders. De maker van Epic, the Privacy Browser speelt in op het onbehagen van veel surfers en ontwikkelt een privacyvriendelijke browser, die ironisch genoeg is gebaseerd op het oude fundament van Googles Chrome-browser.

Epic gebruikt een flink aantal technieken om te zorgen dat een gebruiker anoniem kan surfen. Het bevat een proxyserver onder een knop die je IP-adres verbergt, blokkeert tracking cookies van een groot aantal advertentienetwerken en verhindert populaire zoekmachines om je gegevens te verzamelen via autosuggestie, websiteverificatie of adresbalk.

Deze browser wist standaard alle gegevens zodra je een sessie afsluit. Bezochte sites, cachegegevens, Flash-cookies en logingegevens worden automatisch gewist. Dat betekent dus ook dat Epic een stuk minder comfortabel is dan reguliere browsers, omdat je verplicht bent om websites en logindata zelf in te vullen.

 

“Epic staat standaard in een vrij extreme privébrowsingmodus”, zegt ontwikkelaar Alok Bhardwaj tegen PC World. Hij vermeldt ook dat sommige sites sneller zullen laden, omdat ze niet eerst alle gekoppelde trackers moeten inladen die veel sites hebben toegevoegd.

Als je dus de gemakken wilt opgeven die andere browsers je te bieden hebben en je zorgen maakt over je online privacy, is Epic, the Privacy Browser een goed alternatief om achter de hand te hebben.

Bron: zdnet.be

Tientallen scholen registreren leerlingen via vingerafdruk

media_xll_6115973Tientallen Belgische scholen registreren hun leerlingen via vingerafdruk, bijvoorbeeld om makkelijker de voor- en naschoolse opvang te factureren. “We hebben op dit moment systemen geleverd aan dertig à veertig scholen”, zegt Pol Valck van iSchool & iScan dinsdag in De Morgen. De Privacycommissie noemt werken met vingerafdrukken echter enkel proportioneel indien een controle op hoog niveau gerechtvaardigd zou zijn.

Valck geeft in de krant toe dat de invoering van het systeem soms voor ophef zorgt. “Een paar maanden geleden waren er zelfs ouders die scannen ‘traumatisch’ vonden voor hun kinderen. Geitenwollensokkengedoe noem ik dat.”In Gent zorgde de privacykwestie er niettemin voor dat een proefproject werd stilgelegd. “Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe. Maar toch niet in een school”, argumenteert Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen). “Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wilt laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?”

Het gemeenschapsonderwijs GO! is geen voorstander van biometrische toestellen op school, “maar snapt dat ze praktisch kunnen zijn”. Topvrouw van het katholieke net Mieke Van Hecke merkt op dat het om een beslissing van de scholen gaat. “Maar als de Privacycommissie een principieel bezwaar heeft, dan zullen we onze scholen informeren.” Op het kabinet van Vlaams onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) wilde men geen standpunt innemen, aldus De Morgen.

Nog volgens de krant staat het systeem trouwens technisch niet altijd op punt. Dertig Leuvense basisscholen moesten het recent nog laten weghalen vanwege problemen. Bovendien vinden kinderen het biepje zo leuk dat ze soms meerdere keren scannen, klinkt het nog. En ook als het koud is, werkt het systeem niet altijd.

Bron: hln.be

3D-naaktmodellen realistischer dan ooit

De Oculus Rift, een nieuwe virtual reality headset die er zit aan te komen, lijkt nieuw leven te blazen in het concept van virtual reality. De dingen die nu al getoond worden, zijn dan ook indrukwekkend en dat belooft voor de toekomst.

Bovenstaand filmpje is een van de meest indrukwekkende demo’s tot nu toe betreffende virtual reality. Iemand besloot namelijk om de Oculus Rift eens te testen met een demo van een uiterst realistische 3D-scantechnologie die gebruikt wordt om virtuele versies van echte mensen te maken. Voeg er nog een bewegingscontroller aan toe en je krijgt een virtuele wereld vol 3D-(naakt)modellen van mensen die er enorm realistisch uitzien en die je van dichtbij of veraf kan bestuderen.

Het filmpje toont goed wat de mogelijkheden zijn en dat niet alleen voor toekomstige videospelletjes, maar ook voor educatieve doeleinden. Een aula vol studenten geneeskunde bijvoorbeeld zou de menselijke anatomie uiterst nauwkeurig kunnen bestuderen. Ook de erotische sector ziet hier natuurlijk wel mogelijkheden in.

Bron: www.nieuwsblad.be