Extra regels voor enkele Donuts en Rightside extensies

Als gevolg van een beslissing door het programmacomité “Nieuwe gTLD’s” van ICANN zijn voor diverse extensies extra regels opgesteld. Dit betekent dat de registrant aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een domeinnaam onder een van deze extensies. Er zijn drie soorten van deze extensies gedefinieerd: de gereguleerde extensies, streng-gereguleerde extensies en de militaire extensies. De volledige overzichten van extensies per categorie en wat meer achtergrondinformatie vindt u hier.

De extra eisen per categorie zijn de volgende:

Voor de “gereguleerde extensies” moeten de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

  • De registrant moet zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving, inclusief die op het gebied van bescherming en verzameling van persoonsgegevens en consumentenrecht
  • Zodra persoonlijke of financiële gegevens worden opgevraagd of verwerkt, zal de registrant zorgdragen voor afdoende veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen, zoals wettelijk vastgelegd.

Voor de “streng-gereguleerde extensies” moeten daarnaast de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

  • De registrant moet zorgdragen voor administratieve contactgegevens die te allen tijde moeten kloppen, ten behoeve van het rapporteren van klachten of meldingen van misbruik van de registratie, alsook beschikken over de contactgegevens van de regelgevende instantie in zijn jurisdisctie.
  • De registrant verklaart over de benodigde autorisaties, licenties of soortgelijke toestemming te beschikken waarmee hij kan aantonen deel uit te maken van de branche van de betreffende extensie.
  • De registrant heeft de verplichting om elke wijziging in de benodigde autorisaties, licenties of soortgelijke toestemming waarmee hij aantoont deel uit te maken van de branche van de betreffende extensie te melden en ervoor te zorgen dat hij blijft voldoen aan de regels van de betreffende extensie; de registrant verklaart dat hij zijn activiteiten in dienst van zijn klanten uitvoert.

Voor de “militaire extensies” moeten bovendien de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

  • De registrant zal er actief voor zorgen dat hij niet onrechtmatig uitdraagt dat zijn activiteiten gerelateerd zijn aan, worden gesteund door of worden goedgekeurd door de militaire instanties van welk land of welke overheid dan ook wanneer dat niet het geval is.
  • Als gevolg van de “Australian Defense Regulation 1957, No. 16” mogen particulieren en bedrijven die onder de Australische wet opereren de woorden “Navy” en “Air Force” niet gebruiken in relatie met commerciële bedrijfsvoering. Daarom wordt Australische klanten of klanten met Australische klanten geadviseerd dat het illegaal kan zijn om dergelijke domeinen te registreren of verkopen. Australische klanten wordt geadviseerd juridisch advies in te winnen alvorens .navy- of .airforce-domeinen te registreren.