Teleweb lanceert nieuwe website voor zijn 100% uptime DNS-cluster

Onze DNS clusterinfrastructuur is zeer uitgebreid en geavanceerd, steeds up-to-date met de nieuwste technologieën en beveiliging, aangezien dit tot onze core business behoort vanwege o.a. het MyDomain registrarplatform dat door Teleweb gerund wordt en achter de schermen gebruikt wordt door heel wat ISP’s en hostingbedrijven in BE en NL (whitelabeled en via de API’s).

Lees meer op onze DNSserversite

Extra regels voor enkele Donuts en Rightside extensies

Als gevolg van een beslissing door het programmacomité “Nieuwe gTLD’s” van ICANN zijn voor diverse extensies extra regels opgesteld. Dit betekent dat de registrant aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een domeinnaam onder een van deze extensies. Er zijn drie soorten van deze extensies gedefinieerd: de gereguleerde extensies, streng-gereguleerde extensies en de militaire extensies. De volledige overzichten van extensies per categorie en wat meer achtergrondinformatie vindt u hier.

De extra eisen per categorie zijn de volgende:

Voor de “gereguleerde extensies” moeten de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

 • De registrant moet zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving, inclusief die op het gebied van bescherming en verzameling van persoonsgegevens en consumentenrecht
 • Zodra persoonlijke of financiële gegevens worden opgevraagd of verwerkt, zal de registrant zorgdragen voor afdoende veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen, zoals wettelijk vastgelegd.

Voor de “streng-gereguleerde extensies” moeten daarnaast de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

 • De registrant moet zorgdragen voor administratieve contactgegevens die te allen tijde moeten kloppen, ten behoeve van het rapporteren van klachten of meldingen van misbruik van de registratie, alsook beschikken over de contactgegevens van de regelgevende instantie in zijn jurisdisctie.
 • De registrant verklaart over de benodigde autorisaties, licenties of soortgelijke toestemming te beschikken waarmee hij kan aantonen deel uit te maken van de branche van de betreffende extensie.
 • De registrant heeft de verplichting om elke wijziging in de benodigde autorisaties, licenties of soortgelijke toestemming waarmee hij aantoont deel uit te maken van de branche van de betreffende extensie te melden en ervoor te zorgen dat hij blijft voldoen aan de regels van de betreffende extensie; de registrant verklaart dat hij zijn activiteiten in dienst van zijn klanten uitvoert.

Voor de “militaire extensies” moeten bovendien de volgende clausules opgenomen zijn in de overeenkomst met de registrant:

 • De registrant zal er actief voor zorgen dat hij niet onrechtmatig uitdraagt dat zijn activiteiten gerelateerd zijn aan, worden gesteund door of worden goedgekeurd door de militaire instanties van welk land of welke overheid dan ook wanneer dat niet het geval is.
 • Als gevolg van de “Australian Defense Regulation 1957, No. 16” mogen particulieren en bedrijven die onder de Australische wet opereren de woorden “Navy” en “Air Force” niet gebruiken in relatie met commerciële bedrijfsvoering. Daarom wordt Australische klanten of klanten met Australische klanten geadviseerd dat het illegaal kan zijn om dergelijke domeinen te registreren of verkopen. Australische klanten wordt geadviseerd juridisch advies in te winnen alvorens .navy- of .airforce-domeinen te registreren.

.WTF? Regulering .sucks!

Als registrar willen wij het zo makkelijk mogelijk hebben waar het nieuwe gTLD’s betreft: makkelijke accreditatie, geen vreemde beperkingen, gewoon no-nonsense registratie. Gelukkig is dit in de meeste gevallen geen probleem. Natuurlijk zijn er soms restricties, zoals voor de geografische extensies of de echt exotische extensies, maar de meeste zijn geheel vrij te registreren. Eén van de registries die daarin prettig werken is Donuts: een groot portfolio van 200+ extensies, allemaal open, alles volgens dezelfde regels en duidelijkheid in opstartfases en prijzen.

De aanvulling op ons contract die wij een tijdje geleden ontvingen kwam daarom als een verrassing: in deze aanvulling worden extra eisen gesteld aan een groot aantal extensies. Navraag leert dat het hier om een eis van ICANN gaat, ingegeven door belangenbehartigings- en merkbeschermingsorganisaties.

Gereguleerde extensies

Want wat verandert er? Vanaf deze week zijn veel extensies van Donuts gemarkeerd als ‘gereguleerde extensies‘ of zelfs ‘streng gereguleerde extensies‘. Hieronder komt de samenvatting en achtergrond aan bod.

Voor de ‘gereguleerde extensies‘ zoals .insure, .music en .health (een volledige lijst staat onderaan deze blog) geldt dat u in uw registratie-overeenkomst met de eindgebruiker moet opnemen dat de registrant zich moet houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is, en dat hij – wanneer er informatie over gezondheid of financiën wordt verzameld – de nodige veiligheidsmaatregelen moet implementeren. Dit soort bepalingen zullen de meeste klanten al standaard in hun overeenkomsten hebben staan.

Streng gereguleerde extensies

Interessant wordt het voor de ‘streng gereguleerde extensies‘ waaronder bijvoorbeeld .surgery, .attorney of .university vallen (de volledige lijst is wederom verderop te vinden). Naast de eerder genoemde bepalingen gelden namelijk ook de volgende eisen:

 • De registrant moet een administratief contact opgeven, en de gegevens hiervan up-to-date houden, dat bereikbaar is voor klachten over misbruik van de registratie en beschikt over de contactgegevens van de relevante regelgevende autoriteit.
 • De registrant moet beschikken over de benodigde autorisatie, licentie of ander recht om te participeren in de branche die met de respectieve extensie geassocieerd wordt.
 • De registrant moet elke wijziging in een dergelijke autorisatie, licentie of ander recht direct doorgeven en moet na de wijziging nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

.wtf?

Nu vraag je je wellicht af waarom hier een blog aan gewijd wordt: het lijkt immers niet meer dan terecht om .surgery, .attorney of .university – of .creditcard, .lawyer of .casino – in meer of mindere mate te reguleren.

Maar de verbazing komt als je ziet dat ook extensies als .wtf, .fail en .sucks op deze lijst staan! Want buiten het feit dat deze extensies zeer generiek zijn: hoe is het mogelijk om een sector te definiëren die met deze extensies geassocieerd wordt, laat staan om te bewijzen dat je daarnaar handelt?

Niemand zal het expliciet toegeven, maar de kans is heel groot dat hier merkbeschermingsorganisaties achter zitten. Door deze extensies, die natuurlijk overduidelijk een bepaalde lading hebben, op deze manier te reguleren is het erg eenvoudig geworden voor een merkhouder om een domeinnaam die hem tegenstaat te laten stoppen met zijn activiteiten.

Maar waar is de vrijheid van meningsuiting gebleven? De zelfregulering van internet? Wat is het verschil tussen ditmerk.fails en klachtenoverditmerk.nl? Zodra het de juridische grenzen overschrijdt zijn er voldoende mogelijkheden om een domeinnaam uit de lucht te halen. Daar is echt niet zo’n ongefundeerde regelgeving voor nodig.

Ik vermoed dat hier nog interessante cases over gaan ontstaan van mensen die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is binnen deze regulering.

Rightside

Ook registry Rightside (net als Donuts onderdeel van de Demand Media Group) heeft een aantal extensies aangemerkt als (streng) gereguleerd. Deze lijsten zijn meer voor de hand liggend:

 • Gereguleerde extensies (met dezelfde eisen als die van Donuts) zijn .degree, .engineer, .gives, .market, .mortgage, .rehab, .software en .vet.
 • Streng gereguleerde extensies (met dezelfde eisen als die van Donuts) zijn .attorney, .dentist en .lawyer.
 • De militaire extensies .airforce, .army en .navy volgen de streng gereguleerde extensies, maar bovendien moet de registrant er actief voor zorgen dat via zijn domeinnaam niet onrechtmatig aannemelijk wordt gemaakt dat de registrant of zijn organisatie aangesloten is bij de militaire instituten van een land of overheid.

Overzicht extensies

Gereguleerde extensies

 • .accountants
 • .app
 • .architect
 • .art
 • .associates
 • .audio
 • .band
 • .book
 • .broadway
 • .broker
 • .broker
 • .capital
 • .care
 • .cash
 • .city
 • .claims
 • .clinic
 • .cloud
 • .credit
 • .data
 • .degree
 • .dental
 • .design
 • .diet
 • .digital
 • .discount
 • .eco
 • .engineer
 • .engineering
 • .exchange
 • .fan
 • .fashion
 • .film
 • .finance
 • .financial
 • .fitness
 • .free
 • .fund
 • .games
 • .gifts
 • .gratis
 • .health
 • .healthcare
 • .insure
 • .investments
 • .juegos
 • .law
 • .lease
 • .legal
 • .limited
 • .loans
 • .market
 • .mba
 • .media
 • .money
 • .mortgage
 • .movie
 • .music
 • .news
 • .online
 • .pictures
 • .radio
 • .realty
 • .rehab
 • .reisen
 • .sale
 • .school
 • .schule
 • .show
 • .software
 • .tax
 • .theater
 • .tours
 • .town
 • .toys
 • .trading
 • .vet
 • .video

Streng gereguleerde extensies

 • .attorney
 • .bet
 • .bingo
 • .casino
 • .charity
 • .corp
 • .cpa
 • .creditcard
 • .dentist
 • .doctor
 • .fail
 • .gmbh
 • .gripe
 • .hospital
 • .inc
 • .insurance
 • .lawyer
 • .llc
 • .ltd
 • .medical
 • .poker
 • .sarl
 • .sucks
 • .surgery
 • .university
 • .wtf

Militaire extensies

 • .airforce
 • .army
 • .navy

Teleweb naar park mét telefooncentrale

Work in the park

Via Facebook werd een oproep gedaan aan zowel bedrijven als studenten om bij mooi weer naar het Middelheim-park te trekken, waar werk- en studeerplaatsen worden ingericht. Zelfs vergaderruimtes, gratis koffie en ijsjes worden voorzien.
Met dit mooie weer ligt het voor de hand dat een innovatief bedrijf als Teleweb hierbij graag van de partij wil zijn met het hele team, en om de klanten vandaag optimaal te kunnen blijven bedienen gaat alles en iedereen mee.

Media aandacht

Dit evenement is ook aan de media niet onopgemerkt voorbijgegaan, alsook de opstelling die we voorzagen, door telefooncentrale en telefoons mee te nemen. We werden dan ook snel opgemerkt door verschillende media!

VRT nieuws:


Bekijk hier het nieuwsbericht waarin zowel onze Frédéric als Pieter aan het woord zijn!

 

HLN.be

6802973
Lees hier het artikel: “Met laptop en vaste telefoon in het park”

 

Geografische telefoonnummers niet langer gebonden aan locatie

Vanuit het popup-kantoor in het Middelheim-park pasten we ons eigen concept toe: in het park of op vakantie, overal waar een internetverbinding beschikbaar is, kunnen oproepen vanuit het eigen telefoonnummer ontvangen en verzonden worden zonder doorschakelkosten, waardoor ook bv. dure roaming-kosten voortaan verleden tijd zijn.

Telefooncentrale mee naar het park

Onze medewerkers namen niet enkel hun telefoontoestel mee, maar ook de “MyPBX” telefooncentrale – die niet groter is dan een mini-pc’tje. Deze wordt simpelweg aangemeld op de WIFI-hotspot in het park, waardoor alle verbindingen blijven doorlopen aan dezelfde kwaliteit.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de VoIP-technologie, die enkel internet nodig heeft om gesprekken te kunnen voeren.

 

Bill Gates: ‘Ctrl-alt-delete was een vergissing’

 AFP

Als u dit artikel leest op een Windows-computer dan is de kans groot dat u zich hebt aangemeld via de drievingercombinatie ctrl-alt-delete. Maar dat had ook eenvoudiger gekund, gaf Bill Gates tijdens een evenement op Harvard toe. ‘Ctrl-alt-delete was een vergissing’, stelde hij.

Bill Gates sprak op Harvard over de beginjaren van Microsoft en de keuzes die toen zijn gemaakt. Interviewer David Rubenstein stelde al snel een prangende vraag: ‘Waarom heb ik drie vingers nodig als ik mijn computer wil opzetten?’ Het antwoord van Gates dat daarop volgde werd op luid applaus en gelach onthaald. ‘Dat was een vergissing, we hadden dat inderdaad met één knop kunnen doen’, stelde het boegbeeld van Microsoft.

Het was IBM-designer Davis Bradley die de gehate drievingercombinatie bedacht, om te voorkomen dat het beginscherm kon worden overgenomen door hackers én zodat programmeurs een computer eenvoudig konden resetten. Een ‘soft reboot’, in tegenstelling tot de ‘harde reboot’ waarbij je enkele seconden de startknop dient in te drukken. Maar de IBM-programmeurs weigerden één knop op het toetsenbord te maken die de combinatie kon vervangen, verklaarde Gates.

Bradley verklaarde een paar jaar geleden al dat hij nooit de bedoeling had een icoon te ontwerpen. ‘Ik snap niet waarom Gates mijn idee heeft geïmplementeerd in Microsoft’, klonk het toen.

Bron: hln.be